Hoe ziet een lesprogramma eruit?

Een schooljaar heeft een reguliere planning van 4 blokken van 10 lesweken. Vanuit toetsing en analyse kun je het basisprogramma eenvoudig aanpassen, zodat je in je aanbod beter aan kunt sluiten op de toetsresultaten van de leerlingen. Niet alle leerlingen hebben immers evenveel en/of dezelfde instructie en oefening nodig.

 

Lesopbouw

Rekenkracht kiest voor een eenduidige opbouw van de lessen.

In elke les komt er één categorie aan bod met een duidelijk leerdoel. Er staat beschreven vanuit welke didactiek dit aangeboden moet worden. Omdat je gericht bezig bent met één onderdeel houd je overzicht en heb je de ruimte om goed te differentiëren. 

 

Elke les heeft de volgende opbouw:

Automatiseren (10 minuten).

Fase 1: Instructie volgens het directe instructiemodel (10 minuten).

Fase 2: Begeleid inoefenen en activerende werkvormen (30 minuten).

Fase 3: Proces evaluatie (10 minuten). 

Activerende werkvormen

Activerende werkvormen zijn een belangrijk onderdeel, want zélf handelen is zélf leren. Hierbij ligt de nadruk niet op het geven van het goede antwoord, maar gaat het om de juiste aanpak waardoor inzicht en begrip ontwikkeld worden. De werkvormen komen in alle leerlijnen terug wat zorgt voor een doorgaande lijn binnen het rekenonderwijs. Door het aan elkaar uit te leggen, elkaar te bevragen en samen tot een oplossing te komen, worden leerlingen actief aan het leren gezet en zijn ze bewuster van de denkstappen die ze zetten. 

Voorbeelden: Tweetal Coach, Tafelrondje per Tweetal, Zoek iemand die, Gelijk/ Ongelijk, Schud en Pak, Zoek de Valse, Op een rij en Mix en Koppel.

Vraag vrijblijvend informatie aan

Methode Rekenkracht
Burg. van Beugenstraat 1

4904 LS Oosterhout​​

T: 06 40 99 54 46​

Rekenkracht, leerdoelgericht werken sinds 2012.