Inzicht helpen ontwikkelen.
Daar draait het om.

Rekenkracht werkt aan functionele gecijferdheid: Leerlingen kunnen buiten school en later als volwassenen hun rekenvaardigheid optimaal gebruiken in dagelijkse situaties. Daarom leert een leerling op een actieve manier hoe je een rekenprobleem (in een context) kunt aanpakken.

Inzicht helpen ontwikkelen.
Daar draait het om.

Rekenkracht werkt aan functionele gecijferdheid: Leerlingen kunnen buiten school en later als volwassenen hun rekenvaardigheid optimaal gebruiken in dagelijkse situaties. Daarom leert een leerling op een actieve manier hoe je een rekenprobleem (in een context) kunt aanpakken.
Rekenmethode-rekenkracht-didactiek-mob

Een doorgaande lijn van rekenstrategieën in alle groepen

In alle groepen wordt een pakket van eenduidige rekenstrategieën aangeboden. Dat geeft een leerling houvast en vertrouwen. De strategieën worden opgebouwd via de 4 niveaus van het handelingsmodel.

Het handelingsmodel is een schematische weergave van de rekenwiskundige ontwikkeling, zoals die geldt voor alle leerlingen. Het model helpt de leerkracht om te zien welke stap terug er gemaakt kan worden, wanneer een leerling vastloopt op een bepaald niveau. Ook versterkt de koppeling tussen de verschillende niveaus het inzicht: Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 5 + 1 en 1 + 5 in een realistische context?

Een doorgaande lijn van rekenstrategieën in alle groepen

In alle groepen wordt een pakket van eenduidige rekenstrategieën aangeboden. Dat geeft een leerling houvast en vertrouwen. De strategieën worden opgebouwd via de 4 niveaus van het handelingsmodel.

Het handelingsmodel is een schematische weergave van de rekenwiskundige ontwikkeling, zoals die geldt voor alle leerlingen. Het model helpt de leerkracht om te zien welke stap terug er gemaakt kan worden, wanneer een leerling vastloopt op een bepaald niveau. Ook versterkt de koppeling tussen de verschillende niveaus het inzicht: Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen 5 + 1 en 1 + 5 in een realistische context?

Het belang van een goede analyse en diagnose

Methode Rekenkracht werkt vanuit het Drieslagmodel. Het helpt de leerkracht om zicht te krijgen op de plaats in het proces waar het mis gaat. Met de informatie uit het digitale systeem kan de leerkracht een analyse maken: Waar valt een groep of leerling op uit? Het stellen van een diagnose wordt dan eenvoudiger: Wat is de oorzaak van de uitval? Dat is het vertrekpunt voor een leerstofplanning en instructies. Ook leerlingen doorlopen deze stappen op eigen niveau. Daardoor ontstaat persoonlijk eigenaarschap en gaat de leerling zich verantwoordelijk voel voor de eigen rekenprestaties.

Het belang van een goede analyse en diagnose

Methode Rekenkracht werkt vanuit het Drieslagmodel. Het helpt de leerkracht om zicht te krijgen op de plaats in het proces waar het mis gaat. Met de informatie uit het digitale systeem kan de leerkracht een analyse maken: Waar valt een groep of leerling op uit? Het stellen van een diagnose wordt dan eenvoudiger: Wat is de oorzaak van de uitval? Dat is het vertrekpunt voor een leerstofplanning en instructies. Ook leerlingen doorlopen deze stappen op eigen niveau. Daardoor ontstaat persoonlijk eigenaarschap en gaat de leerling zich verantwoordelijk voel voor de eigen rekenprestaties.
Duo partners werken aan een eigen thema. Dat geeft overzicht en bespaart tijd in voorbereiding en afstemming. In alle leerjaren werken de leerlingen aan dezelfde set van strategieën. Daarmee ontwikkelt de leerling een vast handelingsrepertoire, waarop hij leert vertrouwen. Leerlingen krijgen alle ruimte om van en met elkaar te leren. Activerende werkvormen vormen daarvoor de basis.
Methode-Rekenkracht--samenweken-didactiek

Activerende werkvormen

Instructies zijn kort en activerend ingericht. Het wiskundig denken moet bij de leerling zelf liggen. Dus zijn leerlingen ook tijdens de instructie aan het werk. In een afwisseling van materialen, schriftelijk en digitaal werk. Leerlingen krijgen alle ruimte om van en met elkaar te leren. Activerende werkvormen vormen daarvoor de basis. Want zélf handelen is zélf leren. Hierbij ligt de nadruk niet op het geven van het goede antwoord, maar gaat het om de juiste aanpak waardoor inzicht en begrip ontwikkeld worden. De werkvormen komen in alle leerlijnen terug. Dat zorgt voor een doorgaande lijn binnen het rekenonderwijs. Door het aan elkaar uit te leggen, elkaar te bevragen en samen tot een oplossing te komen, worden leerlingen actief aan het leren gezet en zijn ze bewuster van de denkstappen die ze zetten.
Methode-Rekenkracht--samenweken-didactiek

Activerende werkvormen

Instructies zijn kort en activerend ingericht. Het wiskundig denken moet bij de leerling zelf liggen. Dus zijn leerlingen ook tijdens de instructie aan het werk. In een afwisseling van materialen, schriftelijk en digitaal werk. Leerlingen krijgen alle ruimte om van en met elkaar te leren. Activerende werkvormen vormen daarvoor de basis. Want zélf handelen is zélf leren. Hierbij ligt de nadruk niet op het geven van het goede antwoord, maar gaat het om de juiste aanpak waardoor inzicht en begrip ontwikkeld worden. De werkvormen komen in alle leerlijnen terug. Dat zorgt voor een doorgaande lijn binnen het rekenonderwijs. Door het aan elkaar uit te leggen, elkaar te bevragen en samen tot een oplossing te komen, worden leerlingen actief aan het leren gezet en zijn ze bewuster van de denkstappen die ze zetten.

Interesse in Methode Rekenkracht?

Heb je interesse of wil je weten meer weten over onze rekenmethode voor het basisonderwijs?
Vraag een gratis informatiegesprek bij jou op locatie aan.

Interesse in Methode Rekenkracht?

Heb je interesse of wil je weten meer weten over onze rekenmethode voor het basisonderwijs? Vraag een gratis informatiegesprek bij jou op locatie aan.